Eixida Fotogràfica amb la FLF

Eixida Fotogràfica amb la FLF

El passat diumenge dia 26, es va realitzar una eixida fotogràfica promoguda des de la Federació Levantina de Fotografía i el nostre company Pedro Ruiz de la Rosa a l’aula de la CAM en la  Font Roja d’Alcoi.Va eixir un bon dia climatològic i es va compartir...