Eixida FLF. Vela latina

Eixida FLF. Vela latina

Amb un poc de retràs, eixida realitzada el 17 de setembre, organitzada des de la FLF a la que perteneixen i participaren molts socis de AFA https://www.photoperiplo.com/vela-latina-en-la-albufera-de-valen  
Eixida Fotogràfica amb la FLF

Eixida Fotogràfica amb la FLF

El passat diumenge dia 26, es va realitzar una eixida fotogràfica promoguda des de la Federació Levantina de Fotografía i el nostre company Pedro Ruiz de la Rosa a l’aula de la CAM en la  Font Roja d’Alcoi.Va eixir un bon dia climatològic i es va compartir...