Amb un poc de retràs, eixida realitzada el 17 de setembre, organitzada des de la FLF a la que perteneixen i participaren molts socis de AFA

https://www.photoperiplo.com/vela-latina-en-la-albufera-de-valen