Fins al 20 de setembre hi ha de temps per presentar les fotografíes al 16è Concurs de fotografía FONÈVOL 2022.

Tema: Una visió crítica sobre la participació de la dona en la festa. Es valorarà la qualitat tècnica de les fotografies i, especialment, el seu contingut crític.

Bases completes al enllaç: Fonèvol 22.