Desde AFCA, Associació Fotogràfica Canals nos invitan a participar en el

XXXVIII Premio Nacional de Fotografía “Vila de Canals” 2019

Admisión de obras del 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2019, inclusive

Fallo público el 14 de diciembre de 2019

 

Consultar bases en

https://afcanals.us7.list-manage.com/track/click?u=f6a78589e411ff93468d460d7&id=6bfba8d941&e=9b4ef782a5