El company Jaun Vilaplana, recull tots els anys les publicación de periòdics referents a activitats de la nostra agrupació

EL NOSTRE Recortes 2018