Una vegada acabat el Concurs Social de l’any 2016/2017, la classificació ha quedat del seguent modoTABLACLASIFICACIÓNDIGITAL 2016-2017 10