Convocat taller exprés del 2019, en horari 16-20 hores el dia 12 de Gener del 2019

http://home.ticketalcoi.com/eventos/taller-expres-de-iniciacion-a-la-fotografia-digital-2019/

 

En poquets dies realitzarem la convocatòria del Curs d’iniciació que s’impartix en la sede del que es donará oportuna informació